Pleidooi voor gezondheidsonderzoek geitenhouderijen

OVERIJSSEL – De PvdA Overijssel pleit opnieuw voor een gezondheidsonderzoek naar geitenhouderijen. Omwonenden van geitenhouderijen lopen verhoogd risico op longontsteking. Deskundigen op het gebied van volksgezondheid vinden dat Overijssel dat risico onvoldoende serieus neemt. Dat blijkt uit verslaggeving van RTV Oost.

Statenlid Annemieke Wissink maakt zich al een tijd zorgen over de gezondheidsrisico’s rond geitenhouderijen. Volgens haar houdt de verantwoordelijke gedeputeerde tot nu toe vol dat het allemaal wel meevalt, dat een geitenstop niet hoeft en dat een onderzoek onnodig is. Nu blijkt dat experts het daarmee totaal oneens zijn vindt ze dat het de hoogste tijd is voor gedegen onderzoek door de GGD. Lees meer

Actieplan tegen armoede

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg wil proberen de stress van inwoners met geldproblemen en structurele armoede te verminderen. Dat gebeurt met de uit Amerika overgewaaide methode Mobility Mentoring.

Daar is uit onderzoek naar voren gekomen dat mensen die langdurig in armoede leven alleen maar oog hebben voor de korte termijn en vaak onverstandige beslissingen nemen. Deze geldstress zorgt ervoor dat het vaak niet lukt om armoede en schulden te overwinnen. Hardenberger ambtenaren worden getraind om deze stress te herkennen, waarna ze mensen met een uitkering proberen te ontwikkelen richting werk of als dat niet lukt richting vrijwilligerswerk. Lees meer

Beter handhaven orde en veiligheid dankzij nieuwe APV

HARDENBERG – Andere regels over carbidschieten, cameratoezicht, openingstijden van horecazaken, woonoverlast, asverstrooiing en handhaven van de openbare orde. Ze staan met nog een stel maatregelen in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die B&W aanbieden aan de gemeenteraad.

Om met dat laatste te beginnen: stel dat hooligans van PEC Zwolle per trein door de gemeente Hardenberg reizen en ze ontmoeten in Mariënberg hooligans van Heracles waarbij het tot een grootschalige vechtpartij komt, dan kan burgemeester Peter Snijders nu beter ingrijpen dan voorheen. Lees meer

Brucht kan blijven voetballen

BRUCHT – De eigenaar van het voetbalveld en het verenigingsgebouw aan de Maatdijk in Brucht hoeft minder OZB te betalen dan hij had gedacht, waardoor het gebruik niet in gevaar komt. B&W van Hardenberg hebben besloten hem te compenseren voor de OZB-aanslag voor het gebouw.

Dat is bijzonder, omdat normaal gesproken alleen stichtingen of verenigingen compensatie kunnen krijgen voor de belasting die ze moeten betalen voor hun dorpshuis, clubhuis of kleedkamers, en geen particulier. In dit geval is compenseren eerlijker, meent het college, omdat veld en gebouw gebruikt worden door diverse verenigingen, er worden sociaal-culturele activiteiten gehouden voor de hele buurtschap.

Het beheer van het terrein en gebouw is in handen van vrijwilligers, maar de particulier krijgt de OZB-aanslag. De compensatie wordt dan ook aan de particulier uitbetaald, onder voorwaarden: hij moet samen met de gebruikers en Plaatselijk Belang een verklaring ondertekenen waarin staat dat de compensatie ten gunste komt van de gebruikers en niet van de eigenaar.

CDA vraagt om hulp voor eierboeren

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg is (nog) niet van plan eierboeren financieel te ondersteunen.

Dat vertelde burgemeester Peter Snijders als portefeuillehouder economie op vragen van CDA-fractievoorzitter Martijn Breukelman tijdens de raadsvergadering van 17 oktober. Die haalde nieuwsartikelen aan waarin naar voren kwam dat Ede en Barneveld de boeren steunden die door de fipronil-affaire in de problemen waren gekomen.

“We hebben wel in enkele gevallen gekeken of hulp geboden kon worden, maar een actieve regeling is niet overwogen”, vertelde Snijders. “Binnen de landelijke regeling Bbz, het besluit bijstandverlening zelfstandigen, zijn er wel mogelijkheden.”
De burgemeester noemde het een trieste geschiedenis voor betrokkenen. “Wij hebben hierover contact gehad met Barneveld en eigenlijk doen wij iets dergelijks. Als er signalen komen dat hulp nodig is doen wij daar iets mee”, vertelde de burgemeester.

Hardenberg geen Regenbooggemeente

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg wordt geen Regenbooggemeente. Nog niet. Het enige GroenLinks-raadslid Anne van den Hoek (foto) heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarin B&W werden opgeroepen om uit te spreken dat Hardenberg een Regenbooggemeente is. Dat is een gemeente waar een impuls wordt gegeven aan de sociale acceptatie, de veiligheid en de zichtbaarheid van mensen die niet tot de heterogemeenschap behoren, de zogenoemde LHBT’ers.

De motie werd echter niet in bespreking genomen omdat geen enkel ander raadslid de motie ondersteunde. “Niet vanwege het onderwerp”, vertelde CDA-fractievoorzitter Martijn Breukelman, “maar omdat het maar één onderdeel is van de discussie over het meedoen in de samenleving van achtergestelde groepen.”
Te snel, te smal, zonder overleg vooraf, te belangrijk om even tussen neus en lippen door te doen, het was geen malse kritiek die het GL-raadslid te slikken kreeg van de andere partijen. Van álle partijen, ook van D66, de partij die vorig jaar nog met succes had geijverd voor het hijsen van een regenboogvlag bij het gemeentehuis.

Van den Hoek had er moeite mee dat de LHBT’ers in haar ogen worden ondergesneeuwd in de discriminatiediscussie, maar moest accepteren dat haar motie niet werd behandeld. Ze kreeg het advies de griffier te vragen om het punt op de agenda te zetten als over de inclusieve samenleving wordt gesproken, waarbij voor alle kwetsbare groepen aandacht is.

Jonge helden gezocht

De gemeenteraad van Hardenberg heeft op initiatief van CDA-raadslid Rick Brink een jaar geleden besloten dat ‘jonge helden’ in aanmerking komen voor een jeugdlintje.

Daarvoor hoeven ze niet Hardenberg voor een ramp behoed te hebben of mensen hebben gered. Wie daarvoor wél in aanmerking kunnen komen vertelt burgemeester Peter Snijders in een videobericht.

Lagere lasten voor inwoners Hardenberg

HARDENBERG – Na jaren van lastenverzwaring en verminderde dienstverlening keert het tij voor de inwoners van de gemeente Hardenberg. Het gaat goed met de gemeentelijke financiën en daarvan profiteert elke inwoner. Het gaat niet om spectaculaire bedragen – namelijk zo’n 40 euro per jaar en voor hondenbezitters nog iets meer – maar de beweging gaat voor het eerst de andere kant op: van meer betalen naar minder betalen. En niet eenmalig, maar elk jaar weer.

Dat het goed gaat met de financiën komt onder meer doordat B&W enkele jaren geleden door de zure appel heen hebben gebeten en flink hebben ingezet op bezuinigingen, voor een bedrag van 12 miljoen euro. Andere gemeente hebben de hete aardappel doorgeschoven waardoor ze nu nog steeds last hebben van de economische crisis. “Wanneer er meer inkomsten zijn hoeven we niet eerst oude gaten te vullen maar kunnen we het geld direct gebruiken voor nieuwe zaken”, vertelt wethouder Jannes Janssen van financiën. Lees meer