Nieuwbouw Waterinkschool valt duurder uit

HARDENBERG – De nieuwe Professor Waterinkschool aan de Lage Gaardenstraat in Hardenberg zou al 1,4 miljoen euro duurder worden dan de gemeente in eerste instantie had begroot, maar er moet nog meer geld bij. De prijzen van bouwmaterialen en het werk van bouwvakkers valt duurder uit dan was gedacht.

De school uit 1973 is aan het einde van zijn latijn. Opknappen heeft geen zin meer, of je zou 1,8 miljoen op tafel moeten leggen. Nieuwbouw is nu wat duurder, maar op termijn goedkoper want renovatie moet je in 20 jaar afschrijven en nieuwbouw in 40 jaar. De gemeenteraad heeft vorig jaar juli dan ook groen licht gegeven voor het bouwen van een nieuwe school voor een bedrag van 2,6 miljoen euro, bijna het dubbele van wat aanvankelijk was gedacht. De nieuwbouw wordt naast de huidige school gebouwd, zodat de leerlingen niet tijdelijk hoeven te verhuizen.

Het was de bedoeling dat het nieuwe gebouw in september 2018 in gebruik zou worden genomen, maar dat lijkt niet haalbaar. De 2,6 miljoen voor nieuwbouw is namelijk niet meer genoeg. Door de aantrekkende economie en de toenemende opdrachten in de bouw stijgen ook de prijzen weer in de bouw. De school had dat enkele weken geleden al in een nieuwsbrief aan de ouders meegedeeld en de gemeente heeft dat nu bevestigd. School en gemeente gaan nu eerst om de tafel om te kijken of er goedkoper gebouwd kan worden door de plannen aan te passen. Lukt dat niet en moet er een extra krediet worden gevraagd dan komt de gemeenteraad weer in beeld. Het was de bedoeling dat in oktober met de bouw zou worden begonnen, maar de school verwacht dat de eerste schop wat later in de grond gaat.

Baalder krijgt combi-school

Twee scholen in één schoolgebouw. Om te beginnen, want er is plek voor drie. Maar dat laatste is toekomstmuziek, die misschien nooit te horen valt. Wat wel gaat gebeuren is dat de openbare school Baalder en de gereformeerde Albertus Risaeusschool in dezelfde Hardenberger wijk gaan verhuizen naar de nieuwe school.

Die nieuwe school komt op de plek waar nu OBS Baalder staat. Daar is ruimte genoeg om ook onderdak te bieden aan de ARS en op termijn aan de derde school in de wijk, CNS De Elzenhof. Op de plek van de ARS komt woningbouw.
De keus voor de nieuwe locatie is samen bepaald met de schoolbesturen, de medezeggenschapsraden zijn akkoord gegaan en eigenlijk snapt iedereen in Baalder wel dat dit de enige plek is voor de nieuwe school. Dat gebouw moet er komen omdat de ‘oudjes’ zijn gebouwd in begin jaren ’70, de tijd van de revolutiebouw. Nu zijn ze oud en der dagen zat. Omdat ondertussen het aantal leerlingen flink is gedaald kan de gemeente onmogelijk twee nieuwe scholen bouwen, vandaar dat gezocht is naar samenwerking. Hoe die samenwerking eruit gaat zien en wie het gebouw gaat exploiteren is van later zorg, eerst moest een plek worden gekozen en dat is nu gebeurd.

Dat CNS De Elzenhof nog niet meteen meedoet heeft onder meer te maken met de kwaliteit van het schoolgebouw van deze basisschool. Stamt ook uit de jaren ’70, maar uit het laatste jaar van dat decennium, toen er beter werd gebouwd. En het is de vraag of de teruggang in leerlingenaantal niet omslaat in een groei omdat de wijk aan het verjongen is, waardoor verhuizing minder noodzakelijk is.

Leerlingen spelen politieke spel met verve

Hardenberg krijgt een twee keer zo groot azc. De toestand in de wereld zorgt ervoor dat er veel vluchtelingen naar ons land komen die een veilige plek zoeken. Het college van B&W denkt ze die plek te kunnen geven in leegstaande woningen en gebouwen. Die opvang kost geld, maar een deel wordt betaald door de rijksoverheid. Veiligheid voor buurt en asielzoekers wordt gegarandeerd. De 700 extra asielzoekers leveren zo’n 30 banen op en daarnaast worden nog mensen gezocht voor onderhoud, schoonmaak en beveiliging. Bovendien kan de Hardenberger middenstand ervan profiteren. Gaat de gemeenteraad van Hardenberg dit voorstel van B&W steunen of niet? En waarom gaan de raadsleden wel of niet achter de plannen staan?

Het bovenstaande was dinsdagmiddag geen werkelijkheid maar een spel, een politiek spel gespeeld door leerlingen van vwo-5 van het Vechtdal College in Hardenberg in de raadszaal van het gemeentehuis. Met raadsleden in de rol van B&W en in de rol van coach van de verschillende partijen. Want alle leerlingen waren verdeeld over de verschillende fracties die Hardenberg telt. En dus moesten ze zich inleven in het standpunt van GroenLinks, de ChristenUnie en de VVD, om een paar te noemen. Er werden vragen gesteld om een mening te vormen, de wethouders werd het vuur na aan de schenen gelegd en uiteindelijk werd een standpunt ingenomen en verdedigd. Met na twee uur debatteren als uitkomst dat de extra opvang geregeld kan worden. Weliswaar niet in leegstaande woningen, want die zijn nodig voor de Hardenbergers, maar leegstaande scholen of kantoren zou kunnen. Alleen de leerlingen die de VVD-fractie vormden stemden tegen. Iets wat de VVD in het echt waarschijnlijk ook zou doen.

Het democratiespel van ProDemos, van harte ondersteund en aanbevolen door de gemeente en de provincie, werd hartstochtelijk gespeeld, waardoor het lijkt alsof Hardenberg straks met een gerust hart de politieke erfenis van de huidige raad kan overlaten aan een nieuwe generatie.

Dag van Europa van start in Hardenberg

De provinciale aftrap van de Dag van Europa op 9 mei was dit jaar in Hardenberg. In het LOC aan de Sportlaan werden de deelnemers ontvangen met Kaffee, Kuchen en Fassbrause.

Die deelnemers waren voornamelijk leerlingen van het Alfa-college, de Groene Welle en het Vechtdal College Na het welkomstwoord van directeur Klaas Bakker van het Alfa-college en burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg was er een optreden van de Duits-Nederlandse rapper Kalibah. Vervolgens werd bij de leerlingen de kennis van het Duits en van Duitsland getest door een vertegenwoordiger van de Euregio, het grensoverschrijdende samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen.

De Euregio heeft van de Dag van Europa ook een Dag van de Buurtaal gemaakt. Voor het vijfde jaar op rij staat de taal van het buurland centraal op circa twintig scholen in Hardenberg en Nordhorn, Enschede en Gronau/Epe en de Achterhoek en Kreis Borken. Het doel van deze dag is om op een ontspannen manier te benadrukken dat een goede kennis van de taal van de buren van belang is voor leren, werken en het dagelijks leven in het grensgebied. Om het belang van de buurtaal voor de toekomst van de scholieren en studenten te onderstrepen, hebben de scholen zelf activiteiten georganiseerd. Zo hebben leerlingen van vwo-3 van het Vechtdal College een rap in het Duits gemaakt, met een link naar het optreden van Kalibah en de taal van de bewoners over de landsgrens.

Politiek een spel

Leerlingen van het Vechtdal College uit Hardenberg spelen dinsdag 9 mei in de raadszaal van het gemeentehuis het Democratiespel. Tijdens dit spel kruipen ze in de huid van een raadslid en gaan ze een beslissing nemen over een (fictief) voorstel van het college van B en W.

Raadsleden voor even wethouder
Henk Dogger (CDA), Anne van den Hoek (GroenLinks) en Sake Christiaan Stelpstra (ChristenUnie) treden tijdens het spel op als wethouder. Rick Brink en Arjen Roelofs (beiden CDA), Simone Hof (ChristenUnie) en Stella Hanssen (D66) ondersteunen de ‘raadsleden’. Het Democratiespel duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, begeleidt het Democratiespel.

Buurtaal spreken

HARDENBERG – De Nederlands-Duitse rapper Kalibah (eigen naam: Daniel Schroeder) treedt dinsdag 9 mei op in het LOC in Hardenberg. Hij doet dat voor een gehoor van zo’n 180 leerlingen uit de grensstreek, zowel uit Nederland als Duitsland. Zijn optreden maakt deel uit van de lustrumviering van de Dag van de Buurtaal. Hieraan doen circa 20 scholen mee uit onder meer Hardenberg, Nordhorn, Enschede en Gronau. Van de Hardenberger scholen zijn leerlingen aanwezig van het Vechtdal College en het Alfa-college.

De Dag van de Buurtaal heeft als doel om op een ontspannen manier te benadrukken dat een goede kennis van de taal van de buren van belang is voor leren, werken en het dagelijks leven in het grensgebied. Om het belang van de buurtaal voor de toekomst van de scholieren en studenten te onderstrepen, hebben de scholen zelf activiteiten georganiseerd. Zo gaan de vwo-leerlingen van het Vechtdal College zelf een rap maken rond het thema Buurtaal.

Dat de regionale overheden het belang van deze dag inzien blijkt uit de financiële ondersteuning door de Provincie Overijssel en de Niedersächsische Staatskanzlei.