Beste idee tegen zwerfvuil

Een publieksjury heeft dinsdag 10 oktober ‘B B B Bakkie doen?’ gekozen als de beste oplossing voor Schone IJsseloevers.

Volgens initiatiefneemster Anneke Kosse uit Slagharen gaat het om drie B’s: Bewustwording, Beloning en Beschikbaarheid om de omgeving schoon te krijgen en houden. Haar broer nam de cheque met het startkapitaal van 5.000 euro in ontvangst.

Inwoners uit de provincie Overijssel en Gelderland zijn door onder meer ROVA, Rijkswaterstaat en provincie Overijssel uitgedaagd om briljante, slimme en innovatieve ideeën te verzinnen om het zwerfvuil in en langs de IJssel te voorkomen of te verminderen.

Enkel experts hebben de publieksjury geholpen om de inzendingen te beoordelen op de verschillende thema’s: kwaliteit, gedrag, duurzaamheid en haalbaarheid.

Namen voor tunnels

De namen voor de 6 nieuw te realiseren tunnels in de N34 zijn vandaag bekend gemaakt. Tot en met 29 september hebben honderden inwoners hun stem uitgebracht op de geselecteerde namen die inwoners eerder hadden aangedragen. Alle tunnels zijn eind 2018 klaar.

Nieuwe namen per tunnel:
Lentersdijk – Watergat
Willemsdijk – Bosduiker
Boshoek – Boshoektunnel
J.C. Kellerlaan – ’t Holt
Pothofweg – Engeland
Scheerseweg – De Groote Scheere

Inwoners die de winnende namen hebben aangedragen ontvangen een waardebon van pannenkoekenboerderij De Ganzenhoeve in Holthone.

Sloop van bieb, school en kantoor

HARDENBERG – Het eerste bibliotheekgebouw van Hardenberg, in 1959 gebouwd tussen de flats aan de Trompstraat en de Karel Doormanlaan, wordt op termijn gesloopt.

De plek waar het gebouwtje staat wordt nog niet meegenomen in de plannen voor woningbouw tussen sporthal De Meet en het gemeentehuis, maar hoort wel bij het bestemmingsplan Slotgraven. De gemeente is eigenaar van het pand dat als opslagruimte wordt gebruikt. De bouwkundige en technische staat zijn zo slecht dat sloop voor de hand ligt. In het bestemmingsplan krijgt de plek de bestemming wonen.

Voordat het bibliotheekgebouwtje wordt gesloopt gaat eerst het voormalig waterschapskantoor aan de Karel Doormanlaan tegen de vlakte. Dit gebouw maakt wél onderdeel uit van de nieuwbouwplannen. De huurders – een reboundvoorziening voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met schoolproblemen en de Historische vereniging Hardenberg – moeten naar verwachting in 2020 het pand verlaten. Voor beide is nog geen nieuwe plek gevonden.

Daarnaast wordt nóg een beeldbepalend gebouw in het centrum van Hardenberg gesloopt, namelijk de uit 1962 stammende openbare lagere school Jan Ligthart aan de Van Speykstraat. Nadat het gebouw niet meer werd gebruikt voor onderwijsdoeleinden heeft het onderdak geboden aan het medisch kinderdagverblijf De Klimboom. Deze locatie is door de gemeente gereserveerd voor de Knarrenhof, een plek voor 13 levensloopbestendige woningen voor leden van de vereniging Hof van Hardenberg. De huidige huurder is op de hoogte van de plannen voor deze locatie. Zodra definitief duidelijk is of de ontwikkeling doorgaat worden met de huurder nadere afspraken gemaakt.

Brug Lambertsdijk beschadigd

DEN VELDE – Vanaf woensdag 13 september is de brug Lambertsdijk niet meer toegankelijk voor voertuigen die zwaarder zijn dan 5 ton. Deze brug is de verbinding over het water van de Randwaterleiding tussen de Zwolseweg en de Lambertsdijk in Den Velde.

Alle civiele kunstwerken (bruggen, tunnels e.d.) zijn recent door de gemeente geïnspecteerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de betonnen landhoofden en dek van deze brug beschadigd zijn. Om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren is daarom een beperking in het gebruik van de brug ingesteld.
Het zware wegverkeer kan omrijden over de Veldingerveldweg.
De gemeente onderzoekt hoe de brug weer voor vracht- en landbouwverkeer geschikt gemaakt kan worden.

Extra toezicht op de Vecht

HARDENBERG – Nu de Vecht volop gebruikt wordt om te recreëren wordt extra toezicht gehouden op en langs de oevers van de rivier.

Dat gebeurt om onveilige situaties tegen te gaan, recreatie te bevorderen en natuurwaarden in en langs het water te beschermen. Daarbij wordt onder meer gelet op het varen op de Vecht, op het springen en duiken van bruggen en stuwen, visserij, het dumpen van afval en zwerfvuil en illegale lozingen van de pleziervaart.

Het toezicht op de Vecht is in handen van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen, Sportvisserij Oost-Nederland, Staatsbosbeheer, politie Oost Nederland, de provincie Overijssel.

Vechtdal beschermen tegen overstroming

HARDENBERG – Om wateroverlast door extreme weersomstandigheden tegen te gaan, hebben de Nederlandse waterschappen en het Rijk een programma bedacht dat moet beschermen tegen hoogwater.

Er worden op dit moment miljoenen geïnvesteerd om de dijken op orde te krijgen. Ondertussen onderzoeken de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta samen met de provincie Overijssel of er nieuwe technieken bruikbaar zijn, waardoor het Vechtdal beter wordt beschermd tegen lagere kosten.

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma ziet wel iets in dit onderzoek en heeft hiervoor 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het onderzoek wordt in augustus 2018 afgerond.

Fietsen gevraagd voor bewoners AZC

HARDENBERG – Sinds begin dit jaar rijdt er regelmatig een auto door Hardenberg, die een aanhanger voorttrekt en op verschillende punten in de stad en omgeving fietsen inlaadt. De tweewielers zijn bestemd voor vluchtelingen in het Asiel Zoekers Centrum (AZC) De Heemserpoort, net buiten Hardenberg. De ophaaldienst voor fietsen is een initiatief van de werkgroep Diaconaal Platform (de verenigde kerken van Hardenberg).

De werkgroep is bezig met het plan: “fietsen voor vluchtelingen”. Dit plan houdt in dat de werkgroep op zoek is naar fietsen die beschikbaar worden gesteld door inwoners van Stad-Hardenberg en directe omgeving. Deze fietsen worden grondig nagekeken en kleine reparaties vinden plaats tot een maximum van 50 euro. De reparatieprijs is tevens de verkoopprijs voor bewoners van het AZC. Op deze manier kunnen die een veilig en goedkoop vervoermiddel aanschaffen.
Wie een goede fiets over heeft en deze willen afstaan voor dit doel kan zich melden bij secretariaatwerkgroepazc@gmail.com. Ook naar fietstassen is veel vraag.

Reisdocumenten thuis bezorgd

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg gaat reisdocumenten als paspoorten en ID-kaarten op verzoek thuis bezorgen. Overdag gratis, maar ’s avonds tegen betaling. Op vrijdagavond, zaterdag en zondag wordt niet bezorgd.

De gemeenten Haarlemmermeer en Molenwaard zijn in 2013 een pilot gestart met het bezorgen van reisdocumenten. Later dat jaar sloten vier gemeenten zich hierbij aan en inmiddels zijn een tiental gemeenten actief met het bezorgen van reisdocumenten.

De klanten van de gemeente Hardenberg waarderen de dienstverlening gemiddeld met een 8,5, maar de ambtenaren streven naar een hoger cijfer en gaan voor een 9. Met het laten bezorgen van de documenten denken ze dat dit lukt.

Als Hardenberg in de pas loopt met de andere gemeenten wordt verwacht dat zo’n 10% van de reisdocumenten wordt bezorgd, aldus een schatting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.