Carbid en de Nederlandse vlag

Zijn ze bij de ChristenUnie in Hardenberg nou helemaal mal geworden? Helaas, het antwoord is ‘ja’. Bovendien zijn het ook nog eens na-apers. En het CDA is niet veel beter. Vooral de laatste partij maakte tijdens de raadsvergadering van 21 november een komisch nummer van het voorstel van CU-fractievoorzitter Sake Stelpstra om voortaan de Nederlandse vlag in de raadszaal op te hangen.

Nooit heeft de vlag in deze raadszaal gehangen, noch in de vorige of de voor-vorige. Maar nu vanuit angst voor vreemdelingen opeens in de Tweede Kamer de Nederlandse driekleur moet worden geplaatst – als vlaggetje op een kaasblok – moet dat in Hardenberg ook. Opeens heeft men bedacht dat de vlag een symbool is waar men zijn identiteit aan ontleent.

De krant van de christelijke partijen, het Reformatorisch Dagblad, reageerde als volgt op kritische geluiden op het voorstel om de vlag op te hangen: “De vlag is een symbool van eenheid in een maatschappij die zeer divers is. Hij laat zien dat de ruim 17 miljoen Nederlanders, ondanks verschillen op tal van terreinen, een gemeenschappelijke identiteit hebben. Allemaal zijn ze immers Nederlander.”

Maar dat laatste klopt niet op gemeentelijk niveau. Ook buitenlanders die ten minste vijf jaar legaal in Nederland wonen mogen hun stem uitbrengen bij gemeenteraadsverkiezingen. En meer: ze mogen ook in de gemeenteraad worden gekozen. Als ze uit een EU-land komen mogen ze zelfs onmiddellijk kiezen en gekozen worden. In theorie zou je een gemeenteraad kunnen hebben die bestaat uit Duitsers, Somaliërs, Surinamers, Polen en een paar Nederlanders.

Als de CU en het CDA dan toch papegaaiengedrag willen vertonen, doe het dan correct en hang de vlag van Hardenberg op. Of die van de Verenigde Naties. Want de Nederlandse vlag is op gemeentelijk niveau geen symbool van eenheid.

Maar dit was dinsdag niet alles, want de nieuwe fractievoorzitter Stelpstra van de CU had nog meer orthodox-christelijke pijlen op zijn boog. Hij wil namelijk dat rechtzinnige Hardenbergers op zaterdag carbid mogen schieten in plaats van op zondag.
Dat zit zo: volgens de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mag drie dagen geschoten worden met carbid, namelijk op oudejaarsdag en de twee voorafgaande dagen. Dat doet echter niemand en de gemeente wil de regelgeving aanpassen aan de bestaande situatie, dat wil zeggen: alleen carbid schieten op oudejaarsdag van 10.00 tot 02.00 uur.
Nu zijn er nochtans orthodox-christelijke jongeren die wél willen schieten maar niet op zondag, beweert de CU-voorman. Of dat dan niet op zaterdagmiddag mag, wilde Stelpstra weten.
Hij wil dus liever de zaterdagsrust van de meerderheid van de Hardenbergers verstoren met extra kanongebulder, dan de zondagsrust van zijn geloofsgenoten.

Je zou zeggen: schaf een soort sabbat-goj aan, die hadden joden vroeger ook. Op sabbat mochten ze allerlei zaken niet doen zoals de kachel aanmaken en het licht ontsteken en dan lieten ze dat een niet-jood doen, een goj. Orthodox-christenen kunnen ook vragen of anderen in hun naam op zondag willen schieten, dan horen ze toch de lekkere harde knallen maar maken ze hun eigen handen niet vuil. Dit jaar hoeft dat echter nog niet, want de APV gaat pas in op 1 januari en dus mag iedereen ongestraft vanaf 29 december met carbid knallen.

Met zijn reactionair gedrag doet Stelpstra een beetje denken aan de vroegere politicus Van Dis, de man die jarenlang het onvervalste orthodox-calvinistische geluid in de Tweede Kamer liet horen. Alleen was dat een SGP’er. En daar komt de aap uit de mouw: de SGP gaat voor het eerst meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Hardenberg en nu is de CU bang dat dit stemmen gaat kosten. Wat doe je dan? Proberen de SGP alle wind uit de zeilen te nemen door vooral te hameren op de Nederlandse identiteit en de zondagsrust. Het eerste met een verkeerd symbool en het tweede ten koste van anderen.

Het is te hopen dat de christelijke raadsleden in 2023, bij de volgende zondagse oudejaarsdag, ten opzichte van andersdenkenden wat respectvoller zijn.