Brucht kan blijven voetballen

BRUCHT – De eigenaar van het voetbalveld en het verenigingsgebouw aan de Maatdijk in Brucht hoeft minder OZB te betalen dan hij had gedacht, waardoor het gebruik niet in gevaar komt. B&W van Hardenberg hebben besloten hem te compenseren voor de OZB-aanslag voor het gebouw.

Dat is bijzonder, omdat normaal gesproken alleen stichtingen of verenigingen compensatie kunnen krijgen voor de belasting die ze moeten betalen voor hun dorpshuis, clubhuis of kleedkamers, en geen particulier. In dit geval is compenseren eerlijker, meent het college, omdat veld en gebouw gebruikt worden door diverse verenigingen, er worden sociaal-culturele activiteiten gehouden voor de hele buurtschap.

Het beheer van het terrein en gebouw is in handen van vrijwilligers, maar de particulier krijgt de OZB-aanslag. De compensatie wordt dan ook aan de particulier uitbetaald, onder voorwaarden: hij moet samen met de gebruikers en Plaatselijk Belang een verklaring ondertekenen waarin staat dat de compensatie ten gunste komt van de gebruikers en niet van de eigenaar.

Parkeren is te goedkoop

Het wordt hoog tijd dat het parkeren in Hardenberg duurder wordt. Want dat is een voorwaarde om hele volksstammen kooplustigen te trekken.

Dus niks gratis parkeren, zoals het VVD-statenlid van Flevoland én centrummanager van Hardenberg Eduard Plate zegt. Die heeft er blijkbaar geen verstand van, want hogere prijzen lokken winkelend publiek. Lees meer

Campings bouwen kastelen

RHEEZE – De campings De Zandstuve in Rheeze, Rheezerwold in Rheezerveen en De Kleine Wolf in Stegeren willen voor hun gasten kastelen bouwen.

Onder de naam Vorstelijk Kamperen willen ze op elke camping een houten 10-persoons recreatieverblijf bouwen in de vorm van een kasteel, bestemd voor gezinnen met kinderen. De kastelen worden onder meer uitgerust met een schild met wapen, een ophaalbrug en een schavot. Verder worden gezamenlijk een
routeboekje, routekaart en website ontwikkeld rond het thema Kastelen in het Vechtdal.
Het is de bedoeling dat het project in het voorjaar 2019 is afgerond.

De campings hebben bij de EU, de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg subsidie aangevraagd in het kader van het Leaderprogramma. Het hele project kost zo’n 300.000 euro. Aan subsidie kan maximaal een ton beschikbaar worden gesteld, wat voor Hardenberg betekent dat er bijna 17.000 euro wordt gevraagd. B&W hebben besloten dit bedrag toe te zeggen.

Wilhelmus in een regenboogpak

“Wij vinden het voor onze identiteit heel belangrijk dat iedereen het volkslied kent.”

Was dat Buma, die dit zei? Gert-Jan Segers? SGP-leider Kees van der Staaij?

Nee, veel dichterbij. Het was Tineke Meijerink, directrice van het Agnieten College in Nieuwleusen.

Na de herfstvakantie krijgen alle 230 leerlingen een stoomcursus Wilhelmuszingen van drie dagen. Behalve het 1e ook het 6e couplet, want het is een christelijke school. En als ze de slijmerige tekst onder de knie hebben over hoe goed ze de Spaanse koning hebben geëerd en dat ze alle 230 van Duitsen bloed zijn, mogen B&W van Dalfsen en de Commissaris van de Koning opdraven om het gekweel aan te horen. Lees meer

CDA vraagt om hulp voor eierboeren

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg is (nog) niet van plan eierboeren financieel te ondersteunen.

Dat vertelde burgemeester Peter Snijders als portefeuillehouder economie op vragen van CDA-fractievoorzitter Martijn Breukelman tijdens de raadsvergadering van 17 oktober. Die haalde nieuwsartikelen aan waarin naar voren kwam dat Ede en Barneveld de boeren steunden die door de fipronil-affaire in de problemen waren gekomen.

“We hebben wel in enkele gevallen gekeken of hulp geboden kon worden, maar een actieve regeling is niet overwogen”, vertelde Snijders. “Binnen de landelijke regeling Bbz, het besluit bijstandverlening zelfstandigen, zijn er wel mogelijkheden.”
De burgemeester noemde het een trieste geschiedenis voor betrokkenen. “Wij hebben hierover contact gehad met Barneveld en eigenlijk doen wij iets dergelijks. Als er signalen komen dat hulp nodig is doen wij daar iets mee”, vertelde de burgemeester.

Lezing over Twentse textielindustrie

TWENTE – In museum TwentseWelle in Enschede wordt dinsdagmorgen 31 oktober een lezing gehouden over de opkomst en ondergang van de textielindustrie in Twente.

In de afgelopen 150 jaar is Twente enorm veranderd. Kleine dorpjes werden steden. Boeren werden fabrieksarbeiders. En er kwamen steeds meer mensen van buiten de regio hier hun heil zoeken. De ontwikkeling van de textielindustrie ligt hieraan ten grondslag. In een beeldverhaal belicht Erik van der Velde, medewerker van museum TwentseWelle, deze geschiedenis. De veranderingen in productiewijze van hand- naar machinaal weven, de architectuur van de fabrieken, de tuindorpen en afdakswoningen, de problemen na de sluiting van de fabrieken, zijn onderwerpen die aan bod komen.

Op de koffie
Iedere laatste dinsdag van de maand organiseert het museum een koffie-ochtend waarbij een van de medewerkers of vrijwilligers van het museum iets vertelt over de collectie, bijzondere objecten of het publiek wordt meegenomen voor een kijkje achter de schermen. De bijeenkomst begint telkens om 11.00 uur. De entree bedraagt 5 euro, inclusief koffie.

Hardenberg geen Regenbooggemeente

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg wordt geen Regenbooggemeente. Nog niet. Het enige GroenLinks-raadslid Anne van den Hoek (foto) heeft dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een motie ingediend waarin B&W werden opgeroepen om uit te spreken dat Hardenberg een Regenbooggemeente is. Dat is een gemeente waar een impuls wordt gegeven aan de sociale acceptatie, de veiligheid en de zichtbaarheid van mensen die niet tot de heterogemeenschap behoren, de zogenoemde LHBT’ers.

De motie werd echter niet in bespreking genomen omdat geen enkel ander raadslid de motie ondersteunde. “Niet vanwege het onderwerp”, vertelde CDA-fractievoorzitter Martijn Breukelman, “maar omdat het maar één onderdeel is van de discussie over het meedoen in de samenleving van achtergestelde groepen.”
Te snel, te smal, zonder overleg vooraf, te belangrijk om even tussen neus en lippen door te doen, het was geen malse kritiek die het GL-raadslid te slikken kreeg van de andere partijen. Van álle partijen, ook van D66, de partij die vorig jaar nog met succes had geijverd voor het hijsen van een regenboogvlag bij het gemeentehuis.

Van den Hoek had er moeite mee dat de LHBT’ers in haar ogen worden ondergesneeuwd in de discriminatiediscussie, maar moest accepteren dat haar motie niet werd behandeld. Ze kreeg het advies de griffier te vragen om het punt op de agenda te zetten als over de inclusieve samenleving wordt gesproken, waarbij voor alle kwetsbare groepen aandacht is.

Vrouwelijke politici

Ook na 30 of 40 jaar de gemeenteraad volgen kun je nog wel iets leren. Vandaar dat ik het gloednieuwe Zakboek Raadsleden heb gekocht. Eén van de onderwerpen die aan de orde komen is het omgaan met de pers. Mocht CU-raadslid Wim Boersma het boekje ook bezitten, dan heeft hij dit onderdeel vast en zeker overgeslagen.

Boersma is vorige maand afgetreden als fractievoorzitter om high potential Sake Stelpstra ervaring te laten opdoen. Stelpstra wordt volgend jaar ook de lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de oud-fractievoorzitter? Die was wel te porren voor de baan van wethouder, mocht de CU tot regeringsverantwoordelijkheid worden geroepen. Met drie vertrekkende wethouders is het wel handig dat er een beetje ervaring in het college komt, was de achterliggende gedachte. En natuurlijk was het ook een persoonlijk feestje, want je moet wel graag willen om zo’n pittige baan over te nemen. Lees meer