Afval blijft punt van discussie

HARDENBERG – Het is maar de vraag of het voorstel van B&W wordt goedgekeurd om de volgende stap te zetten in het terugdringen van de afvalberg. Dat plan omvat vanaf 1 januari 2018 één keer per 8 weken restafval op te halen (nu is dat één keer per 4 weken), kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik in een container op te halen (nu in plastic zakken) en het ophalen van gft-afval in het buitengebied opnieuw in te voeren.

Duurzaam afvalbeheer, maar niet duurder, dat is het plan, maar diverse partijen hebben daar moeite mee, bleek tijdens de oriënterende raadsvergadering van dinsdag 5 september.

GroenLinks (Anne van den Hoek) toonde zich wel tevreden over het plan, maar wilde weten wat er moet gebeuren als iemand veel incontinentiemateriaal heeft. Ook D66 was tevreden dat er eindelijk een voorstel lag: een mooie aanzet tot verdere terugdringing van het afval, noemde Jacco Rodermond het plan.
De derde voorstander was de PvdA. Volgens Rein Jonkhans was zijn partij blij met dit niet eens zo erg hemelbestormend plan, maar hij wilde wel een goede campagne om de inwoners goed voor te lichten. Wat wel problematisch kon worden was volgens de socialisten de in hun ogen onevenwichtige verdeling van de ondergrondse opslagcontainers: bijvoorbeeld voldoende in Hardenberg-centrum maar te weinig in de grote buitenwijken als Baalder en Baalderveld.
Dat laatste was ook de ChristenUnie een doorn in het oog, hoewel deze partij wel tevreden was over het voorstel. Er mocht zelfs nog wel een tandje bij: een proef met gescheiden afval in de openbare ruimte in Dedemsvaart en Hardenberg en scholen zo ver zien te krijgen dat ook daar het afval gescheiden kan worden.

Tegen de plannen
Meer voorstanders waren er niet. OpKoers en de VVD vonden het plan maar niks. De inwoners krijgen minder dienstverlening maar zijn niet goedkoper uit. “wij willen lastenverlichting voor de burgers”, zei Hans Botter van OpKoers, “één keer per acht weken vuil ophalen staat ver af van de realiteit. Kom met een handreiking naar onze inwoners.”
Het hadden de woorden van Bert Gelling van de VVD kunnen zijn, want zijn partij was tevreden over het plan om afval te gaan hergebruiken, maar minder vaak restafval ophalen zonder financiële beloning vond hij maar niks. “Ik zie geen visie, geen financiële prikkel, geen enthousiaste wethouder.”

Dat laatste was tegen het zere been van verantwoordelijk wethouder René de Vent die zowaar een lichte vorm van boosheid toonde. Er was als sinds 2013 aan het plan gewerkt, met mooie resultaten in de eerste fase waardoor de afvalscheiding was verbeterd en er al minder restafval was geproduceerd. Maar dat kon nog veel beter en daar wilde hij zich volledig voor inzetten. Het voorstel van B&W liet volgens hem overduidelijk zien welke visie B&W hadden: duurzaam maar niet duurder en de weg daarnaar toe was klip en klaar uitgestippeld.
Ook het ontbreken van een financiële prikkel bestreed hij en met hem de ChristenUnie en de PvdA. Als het afval beter wordt gescheiden hoeft de grijze container minder vaak aangeboden te worden. Elke grijze container minder levert 9 euro winst op. En wie tussen de inzamelbeurten toch restafval kwijt wil, kan dat dag en nacht in een zak inleveren in een ondergrondse container à 1 euro per keer.

Het CDA, de grootste partij in de gemeenteraad, was tevreden met de plannen om de afvalberg te verminderen, maar niet enthousiast over de aanpak. Raadslid Gerard Nijhof wilde het liefst de huidige toestand handhaven, zodat er meer tijd was om het principe ‘de vervuiler betaalt’ beter uit te werken. En uiteraard was zijn partij tegen de herinvoering van het ophalen van gft in buitengebied, want dat geluid hebben de christendemocraten de afgelopen vijf jaar steeds laten horen.

Reactie wethouder
In zijn beantwoording gaf wethouder René de Vent aan dat het nieuwe systeem voor een prikkel van de inwoners zorgt. Het principe is dat de gebruiker en de vervuiler betalen. Wie minder gebruikt en minder vervuilt is goedkoper uit. Volgens hem staat het glashelder in het voorstel wat het de inwoners financieel oplevert. “Maar over lastenverlichting praten we niet nu, maar bij de begrotingsbehandeling.”
Het idee van Nijhof (CDA) om te gaan schuiven met de bedragen, dat wil zeggen lagere vaste lasten en meer geld vragen voor het aanbieden van restafval werd niet gedeeld, omdat mensen met grotere gezinnen dan veel meer geld kwijt zijn dan kleinere.
De plannen om een proef te starten in Dedemsvaart en Hardenberg met het scheiden van afval in de openbare ruimte werd door De Vent omarmd, net als het idee om scholieren te leren afval te scheiden. En er wordt gekeken of er ook een proef mogelijk is met een ondergrondse container voor gft bij flats.

Wat er over twee weken uitrolt staat nog niet vast. Als nú de koppen worden geteld lijkt het alsof er een meerderheid is (16 raadsleden) die de plannen van B&W in deze vorm niet omarmt en een minderheid (15 raadsleden) die vóór zal stemmen.