Sloop van bieb, school en kantoor

HARDENBERG – Het eerste bibliotheekgebouw van Hardenberg, in 1959 gebouwd tussen de flats aan de Trompstraat en de Karel Doormanlaan, wordt op termijn gesloopt.

De plek waar het gebouwtje staat wordt nog niet meegenomen in de plannen voor woningbouw tussen sporthal De Meet en het gemeentehuis, maar hoort wel bij het bestemmingsplan Slotgraven. De gemeente is eigenaar van het pand dat als opslagruimte wordt gebruikt. De bouwkundige en technische staat zijn zo slecht dat sloop voor de hand ligt. In het bestemmingsplan krijgt de plek de bestemming wonen.

Voordat het bibliotheekgebouwtje wordt gesloopt gaat eerst het voormalig waterschapskantoor aan de Karel Doormanlaan tegen de vlakte. Dit gebouw maakt wél onderdeel uit van de nieuwbouwplannen. De huurders – een reboundvoorziening voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met schoolproblemen en de Historische vereniging Hardenberg – moeten naar verwachting in 2020 het pand verlaten. Voor beide is nog geen nieuwe plek gevonden.

Daarnaast wordt nóg een beeldbepalend gebouw in het centrum van Hardenberg gesloopt, namelijk de uit 1962 stammende openbare lagere school Jan Ligthart aan de Van Speykstraat. Nadat het gebouw niet meer werd gebruikt voor onderwijsdoeleinden heeft het onderdak geboden aan het medisch kinderdagverblijf De Klimboom. Deze locatie is door de gemeente gereserveerd voor de Knarrenhof, een plek voor 13 levensloopbestendige woningen voor leden van de vereniging Hof van Hardenberg. De huidige huurder is op de hoogte van de plannen voor deze locatie. Zodra definitief duidelijk is of de ontwikkeling doorgaat worden met de huurder nadere afspraken gemaakt.

RTV Oost ‘kaapt’ nieuwjaarsduik Grunte

HARDENBERG – Zwemvereniging De Grunte uit Hardenberg is onaangenaam getroffen door het bericht van RTV Oost dat deze omroep de nieuwjaarsduik gaat organiseren in De Oldemeijer. Deze recreatieplas van Staatsbosbeheer in Rheeze is al jaren het domein voor de nieuwjaarsduik van de zwemclub, die jaarlijks veel werk steekt in het evenement op 1 januari. Doordat de deelnemers een klein bedrag aan inleggeld moeten betalen kan ook elk jaar een gift worden geschonken aan een goed doel. Dat lijkt nu ook van de baan.

RTV Oost heeft donderdag naar buiten gebracht dat de regionale omroep de nieuwjaarsduik die zij de afgelopen 5 jaar heeft gehouden in Het Lageveld in Wierden gaat verhuizen naar De Oldemeijer. Hierbij wordt samen opgetrokken met Staatsbosbeheer, Total Outdoor en Stad Hardenberg Promotie. Maar op die plek houdt De Grunte al tien jaar haar nieuwjaarsduik. Lees meer

Campagnetijd

Er breken goede tijden aan voor de arme kant van Nederland. En voor de eenzame cowboys, voor wie de Lemelerberg de prairie is. De eerste groep kan gratis koffie drinken op kosten van de politieke partijen. In Lemele bijvoorbeeld, daar kon men vrijdag terecht bij café De Driesprong, waar het CDA resideerde. En drie dagen later bij de VVD, in hetzelfde café. De tweede groep heeft waarschijnlijk minder behoefte aan gratis koffie, maar meer aan een goed gesprek. En dat kan wellicht tijdens zulke politicus-zoekt-burger-op-sessies. Beide groepen doen er goed aan deze momenten te koesteren, want ze komen maar 1x in de vier jaar voor. Lees meer

Toevallige winst HHC

HARDENBERG – Saai. Een ander woord hadden de toeschouwers niet voor het spel dat gastheer HHC en gast AFC uit Amsterdam zaterdagmiddag in de eerste helft op de mat legden.

De Hardenbergers gingen bijna zoals elke thuiswedstrijd fel uit de startblokken, creëerden enkele kansjes zodat het leek alsof een doelpunt in de lucht hing, maar na een kwartiertje had AFC het spelletje door en kabbelde de wedstrijd voort tot de rust. HHC probeerde vanuit de verdediging te counteren, maar had geen bruikbare buitenspelers om het de gasten moeilijk te maken, terwijl AFC rustig opbouwend het HHC-doel trachtte te bereiken. Door slordige eindpasses werden de Amsterdammers echter niet echt gevaarlijk en ook HHC wist maar mondjesmaat de overkant te bereiken.

De tweede helft was ook niet van een bijzondere schoonheid, maar er waren wél twee doelpunten te bewonderen, hoewel dat woord wat overdreven is bij nummer 1. Rens van Benthem kreeg de bal per toeval, had aanvankelijk wat moeite om de bal te controleren maar wist hem wel op knappe wijze in het doel te krijgen.

Daarna kwam druk van AFC en kreeg HHC de ruimte om de score uit te bouwen. Maar omdat de Amsterdammers bleven volharden in slechte passes en de Hardenbergers geen raad wisten met enkele levensgrote kansen bleef het tot na de 90e minuut 1-0. Uiteindelijk wist invaller Matthieu van den Assem in blessuretijd de zege van HHC nog wat glans te geven, door voor de eindstand van 2-0 te zorgen.

Dierenarts rijdt kanaal in

Help, de dokter verzuipt! is een boektitel van Toon Kortooms, maar het was ook een kop in weekblad Het Noord-Oosten van vrijdag 20 april 1979. Dat artikel ging over de Hardenberger dierenarts John Hoving, die nabij het Hoge Holt in Gramsbergen tijdens een sneeuwstorm met zijn auto in het Overijssels kanaal terecht was gekomen. Met hulp van een machinist van de trein Zwolle-Emmen, de conducteur en een laddertje kon de automobilist uiteindelijk uit het water worden geholpen.

Dit verhaal is te lezen in het septembernummer van het historisch tijdschrift Rondom den Herdenbergh, een uitgave van de Historische vereniging Hardenberg e.o. In dit nummer wordt verder het boerenleven van Mina Oldehinkel uit Collendoorn verteld, is dominee Henry Dorgelo in het leven van Luther en Albertus Risaeus gedoken en wordt uit de doeken gedaan waarom het keienmonument in Ane niet is vervangen door een groot, misschien wel grotesk bouwwerk. In het kwartaalblad is dankzij nieuwe documenten en hulp van een historicus uit Nordhorn te lezen, waarom voor een joodse jongen zowel een struikelsteen in Hardenberg als in Nordhorn is geplaatst door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

De leden van de vereniging ontvangen het tijdschrift een dezer dagen. Niet-abonnees kunnen tijdens de openingsuren een exemplaar aanschaffen in museum ’t Stadhuus aan de Voorstraat.

SDG Ane in actie voor ALS

ANE – Muziekvereniging S.D.G. uit Ane geeft volgend weekend een concert in de Gramsberger partnergemeente Dahlenburg.

Ruim 60 personen, waaronder 45 muzikanten, vertrekken vrijdag 29 september naar dit Duitse dorp. Het weekend staat in het teken van ontmoeten en muziek maken. SDG geeft vrijdagavond een concert en begeleidt zondag een kerkdienst. Als het weer het toelaat wordt zaterdag een buitenconcert gegeven in het dorp.

De muzikanten worden ondergebracht bij gastgezinnen. Voor SDG is dit de tweede keer dat Dahlenburg wordt bezocht. De eerste keer was in 1979.

ALS
Acht leden, waaronder de dirigent, vertrekken woensdag 27 september al. Zij gaan per fiets naar Dahlenburg, over een afstand van 330 kilometer. Het is de bedoeling dat de fietsers vrijdagmiddag arriveren. Ze laten zich sponsoren om op deze manier geld binnen te halen voor Stichting ALS Nederland. Tijdens het glazen huis in Gramsbergen, eind december, zal SDG het eindbedrag overhandigen aan de bewoners van het Glazen Huis.

Buddy voor vluchteling

HARDENBERG – Asielzoekers en statushouders in de gemeente Hardenberg krijgen een buddy, is het plan van de Werkgroep Diaconaal Platform. Dat moet de nieuwelingen helpen om een volwaardig lid te worden van de Hardenberger samenleving.

De buddy’s (vrijwilligers) worden voor een periode van vier maanden gekoppeld aan een vluchteling. Samen moeten ze ervoor zorgen dat de integratie wordt bevorderd, dat het sociale isolement van de vluchteling wordt doorbroken en dat de inwoners van Hardenberg meer betrokken raken bij de integratie van de nieuwelingen.
De voorbeelden voor de Hardenbergers zijn soortgelijke projecten in Arnhem en Zutphen, die al enkele jaren succesvol zijn. De gemeente wil twee perioden van vier maanden meemaken om te zien of het project levensvatbaar is. Wel wordt een startsubsidie van 5.000 euro gegeven, afkomstig uit de bijdrage van de rijksoverheid.

Er zijn momenteel zo’n 350 bewoners in het azc Heemserpoort en ongeveer 150 statushouders in de gemeente Hardenberg, schrijft de Werkgroep Diaconaal Platform. Naar verwachting zullen dit kalenderjaar nog 10 buddy-duo’s worden gevormd, volgend jaar 15 duo’s en in 2019 20 duo’s. Het is de bedoeling dat zowel ouderen als jongeren vertegenwoordigd zijn in de buddy-groep.

Afvalplan grotendeels afgeschoten

HARDENBERG – Het afvalplan van B&W kan in de prullenbak. Of beter: in de oud papierbak, want er moet nog wel steeds afval worden gescheiden. Alleen niet meer zoveel als het college wilde, en voor een groep mensen ook nog eens op vrijwillige basis. Tenminste, als een hoger bestuursorgaan het amendement van het CDA niet vernietigd.

Na jaren informeren, vragen stellen en discussiëren zou dinsdagavond eindelijk een besluit worden genomen over de volgende stap in het afvalplan van wethouder René de Vent, om duurzamer maar niet duurder in te zamelen. Deze stap omvatte drie punten: in plaats van 1x per 4 weken nog maar 1x per 8 weken restafval ophalen, maar er wel voor zorgen dat mensen dag en nacht bij ondergrondse containers terecht kunnen als ze te veel afval hebben voor hun grijze container. Het volgende punt was PMD (plastic, metaal, drankenverpakkingen) niet meer in een plastic zak ophalen maar in een container. En het derde punt was opnieuw gft-afval ophalen in het buitengebied.

Alles aan het voorstel leek goed: aan het bezwaar van minder service tegen dezelfde prijs was tegemoet gekomen door ervoor te zorgen dat het vastrecht met 25 euro zou worden verlaagd, er was beloofd maatwerk te leveren voor mensen met veel luierafval en er zouden ondergrondse containers worden bijgeplaatst.

Politiekbesluit
Uiteindelijk werd het geen inhoudelijk maar een politiek besluit. De verdeelde coalitiepartijen hadden de oppositie nodig om een meerderheid te krijgen. CU en PvdA hadden afspraken gemaakt met de VVD, zodat het voorstel van B&W ongeschonden de eindstreep leek te halen, maar na een schorsing van de vergadering bleek dat de VVD met de andere coalitiepartij, het CDA, in zee was gegaan.

Van het voorstel blijft voorlopig alleen over dat de inhoud van de plastic PMD-zak verhuist naar een container. Een aangenomen amendement van het CDA, medeondertekend door OpKoers en VVD, zorgde ervoor dat het restafval als voorheen 1x per 4 weken wordt opgehaald en dat (met name) boeren in het buitengebied niet gedwongen worden hun gft-afval aan te bieden.

Het woordje voorlopig slaat op de juridische status van het amendement. Volgens B&W moeten de inwoners van het buitengebied wel of niet meedoen, maar kan dit niet op vrijwillige basis. Als ze gelijk hebben moet het besluit voor vernietiging worden aangeboden aan de kroon en moet de gemeenteraad opnieuw een besluit nemen.
Vanwege het amendement besloten PvdA, ChristenUnie en D66 tegen het afvalplan te stemmen. Deze 13 tegenstemmer waren niet voldoende om de 16 voorstemmers van CDA, VVD en OpKoers tegen te houden.
Het gevolg van de overwinning van de tegenstemmers is, dat de verlaging van het vastrecht nog maar gedeeltelijk kan doorgaan zodat die 25 euro niet meer wordt gehaald.