Vechtdal beschermen tegen overstroming

HARDENBERG – Om wateroverlast door extreme weersomstandigheden tegen te gaan, hebben de Nederlandse waterschappen en het Rijk een programma bedacht dat moet beschermen tegen hoogwater.

Er worden op dit moment miljoenen geïnvesteerd om de dijken op orde te krijgen. Ondertussen onderzoeken de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta samen met de provincie Overijssel of er nieuwe technieken bruikbaar zijn, waardoor het Vechtdal beter wordt beschermd tegen lagere kosten.

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma ziet wel iets in dit onderzoek en heeft hiervoor 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het onderzoek wordt in augustus 2018 afgerond.