Grote woorden in de raad vallen verkeerd

HARDENBERG – Er zijn gemeenten waar het soms een beetje wild toegaat. In enkele Groningse raadzalen wordt wel eens met kopjes gesmeten. En bij onze zuiderburen in Twenterand wordt geen fysiek maar wel verbaal geweld gebruikt. Vooral door de leden van Gemeentebelangen. De manier waarop daar wordt gesproken en geschreven is voor Hardenbergers onherkenbaar. Het ergste wat hier wordt gezegd is dat men de woorden van een collega-raadslid ‘onbehoorlijk’ vindt. Of eigenlijk dat nog niet eens, men ‘heeft er grote moeite mee’.

PvdA-raadslid Gitta Luiten kreeg op die wijze dinsdag onderuit de zak. Volgens haar was het moeilijk te accepteren dat vorig jaar op de meest kwetsbare groepen 2,5 miljoen winst was gemaakt. De gemeente had namelijk geld dat bestemd was voor ondersteuning van hulpbehoevende inwoners in de reservepot gestopt. “Mensen die zorg nodig hebben, hebben dat niet ontvangen. Dat het dan in stenen en dergelijke wordt gestoken is niet te verteren.”
Dat schoot alle andere partijen flink in het verkeerde keelgat, omdat de raad beleid heeft afgesproken, daar geld beschikbaar voor heeft gesteld en een reserve zou opbouwen omdat over enige tijd tekorten worden verwacht op het gebied van zorg.

Het woord winst is verkeerd want we maken geen winst, zei de CU, stemmingmakerij noemde de VVD het en het CDA had moeite met de grote woorden omdat nergens is aangetoond dat de zorg tekort is geschoten. Luiten wilde per se de bevestiging dat het overgebleven geld van dit jaar en vorig jaar van samen 5 miljoen alleen aan de zorg wordt besteed. Maar ook dat viel niet in goede aarde, omdat ze zichzelf te kort deed, zei de VVD. “Eerst wordt beleid vastgesteld en daar zoeken we geld bij. En als dan meer geld nodig is dan die 5 miljoen dan vinden we dat.” Dat het geld in stenen wordt gestopt was volgens wethouder Jannes Janssen per se niet waar. “We willen geen geld overhouden over de rug van mensen. Kijk maar naar de huishoudelijk hulp. Als blijkt dat daar meer geld bij moet doen we dat. Zorggeld dat over is gaat niet naar stenen maar naar reserve.”

Diezelfde VVD kreeg nog een verbale aanvaring met de ChristenUnie over de visie van de raad op de detailhandelsstructuur. Zeg maar: waar zouden winkels moeten komen, wat zou de beste bestemming van bepaalde panden in het winkelgebied moeten zijn en wat is wenselijk op het gebied van wegen en parkeren. Voor Hardenberg gaf dit weinig reden tot discussie, voor Dedemsvaart wel. Jaren geleden is beleid vastgesteld en dat beleid heeft consequenties.
Erik Back van de VVD had insprekers gehoord en daar de conclusie aan verbonden dat de structuurvisie niet goed was voor bepaalde winkeliers. Er zouden dan ook aanpassingen moeten komen. Voor Wim Boersma van de CU was de maat vol. “Er zijn hier partijen die altijd alles ter discussie stellen en alleen maar ad hoc beleid willen voeren. Raadsleden voor ons hebben beleid vastgesteld en dat heeft gevolgen. Als de VVD vindt dat de uitvoering van het beleid niet goed is moet je het beleid veranderen. Dan moet dit stuk van tafel en moet je opnieuw beginnen.”
Zover wilde Back echter niet gaan, zodat het bij een korte woordenstrijd bleef en de detailhandelsstructuurvisie op 4 juli door de raad kan worden afgetikt.

Rodermond opnieuw lijsttrekker D66

De leden van D66 in Hardenberg hebben de huidige fractievoorzitter Jacco Rodermond opnieuw gekozen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen worden in maart 2018 gehouden. De tegenkandidaat van Rodermond, fractiesecretaris Wim Sekeris, kreeg net iets minder stemmen.

Hoeveel ‘net iets minder is’ kon de partijsecretaris niet meedelen. “De leden hebben de lijsttrekker gekozen via e-voting. De benoeming vloeit voort uit het landelijk huishoudelijk reglement en niet door een bestuursbesluit”, aldus secretaris Willem Boeke.

Economie van Hardenberg heeft oppepper nodig

Als grensgemeente doet Hardenberg het niet slecht wat de economie betreft. Maar in vergelijking met de rest van Nederland mag er wel een tandje bij. Versnelling van de economische groei vraagt echter om een extra investering.

Uit analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat bij een landelijke groei van 1% er voor Hardenberg niets verandert. Pas bij een groei van 2% profiteert Hardenberg mee. De werkgelegenheid in Hardenberg is sinds de economische crisis stabiel gebleven. Maar nu de economie herstelt, groeit de werkgelegenheid te weinig en de werkloosheid daalt onvoldoende mee. Ook een stijging van het aantal bedrijven heeft er niet voor gezorgd dat er meer banen bij zijn gekomen of dat de werkloosheid is gedaald.

Zonder ingrijpen van de lokale overheid in samenwerking met het bedrijfsleven verandert er niets. Nu heeft de raad al 100.000 euro voor 2017 beschikbaar gesteld om economische projecten uit te voeren, maar daar moet nog twee ton aan worden toegevoegd, stellen B&W voor. Ook voor het samen optrekken met de regio Zwolle en de regio Zuidoost-Drenthe is extra geld nodig.
Dinsdag 30 mei buigt de gemeenteraad zich voor de eerste keer over de collegeplannen, 20 juni zal hierover naar verwachting een besluit worden genomen.

Parkeren

Je bent automobilist en je gaat met je auto naar een stad om te winkelen. Je hebt dan twee kansen om je flink te ergeren:
1. Je hebt moeite om een parkeerplaats te vinden.
2. Je moet betalen voor het parkeren.
Als je gelukt hebt heeft de gemeente van die stad voor voldoende parkeergarages en parkeerpleinen gezorgd. En nog mooier zou het zijn als het parkeren in die garages en op die pleinen gratis is. Maar dat is een wensdroom van automobilisten die nergens zal uitkomen.

Nou zijn er heel wat mensen die dat niet willen. Zij wonen in die gemeente en komen altijd lopend, op de fiets of per openbaar vervoer naar de stad. Maar ze moeten wel via de belastingen betalen voor het parkeren van die automobilisten.
Winkeliers zijn voorstander van gratis parkeren. Een blauwe zone moet het parkeren regelen en kost bijna niks. Behalve het salaris van de mensen die moeten controleren of iedereen zich wel aan de spelregels houdt. En helaas, de boetes gaan niet naar de gemeente maar naar het rijk. Maar het ‘gratis parkeren’ levert klanten op die we de afgelopen jaren zijn kwijtgeraakt, beweren de middenstanders. Onjuist, blijkt uit veel onderzoeken (Crow, Erasmus Universiteit, Inretail). Als dat waar was hadden de steden waar je geen parkeergeld hoeft te betalen het razend druk. Nee, zeggen de winkeliers, de klanten willen geen parkeergeld betalen en lopen weg naar de internetwinkels. Maar uit andere onderzoeken komt naar voren dat de mensen dat toch wel doen, parkeergeld of geen parkeergeld. Het blijkt telkens weer om de beleving te gaan: hebt je een aantrekkelijk centrum met leuke activiteiten, dan komen de mensen. En dan maken ze zich niet druk om die ene euro per uur die ze moeten betalen om dicht bij dat vermaak te kunnen parkeren.

Waarom nou weer die oude koeien van gratis parkeren uit de sloot halen? Omdat we volgend jaar verkiezingen hebben en aan de politieke partijen is gevraagd wat die van gratis parkeren vinden. Alle Hardenberger partijen hebben de onderzoeken goed gelezen, op een paar na. Bijna allemaal weten ze dat het niet waar is dat blauwe zones meer mensen trekken. En bijna allemaal weten ze ook dat gratis parkeren de gemeente Hardenberg 1,2 miljoen euro per jaar kost voor afschrijving en onderhoud van parkeergarages en parkeerpleinen. Dat kost ons dus 1,2 miljoen, want wij zijn de gemeente.
Er is alleen 1 partij die tegendraads is: OpKoers.Nu. Die partij beweert doodleuk dat mensen niet meer naar Hardenberg komen om te winkelen, maar dat ze naar omliggende plaatsen gaan. Als u even een blik werpt op de leegstaande winkels in Ommen, Coevorden en Hoogeveen weet u dat dit niet waar is. De gemeente moet blauwe zones in het centrum realiseren om gratis parkeren mogelijk te maken, zegt OpKoers dan ook. Dat we daardoor 1,2 miljoen euro per jaar (elk jaar!) kwijt zijn maakt ze zeker niet uit. Ach, dat kunnen we wel bezuinigen op sport, cultuur, onderwijs, op subsidies aan dorpshuizen, verenigingen, voedselbank, zorg of jeugdhulp, niet waar. Niet meer op ambtenaren want daarvan hebben we de afgelopen jaar er zo’n 100 uitgewerkt. Zelfs een kerstpakket krijgen ze niet meer om nog maar wat extra te kunnen bezuinigen. Dat het afhandelen van bijvoorbeeld bouwaanvragen nu wat langer duurt dan vroeger moeten we dan maar op de koop toe nemen.

De oplossing voor de problemen van de middenstanders? Die is er niet zo maar. Investeren in een aantrekkelijk centrum, met voldoende activiteiten en parkeergelden die niet te hoog zijn, dat zou kunnen helpen. Maar gratis parkeren en het instellen van blauwe zones niet. Misschien moeten bepaalde politieke partijen nog eens goed nadenken en onderzoek doen voordat ze zomaar wat beweren. Daar hebben we als burgers van de gemeente Hardenberg eigenlijk wel recht op.

(ergee 2017 #22)

Noabers aan de slag

Het aanbod is nog groter dan de vraag, maar het heeft tijd nodig voordat de inwoners van Bruchterveld en Ebbenbroek hun schroom hebben overwonnen en hun noabers om hulp durven vragen.

Zaterdag 27 mei is het project Noaberschap Bruchterveld/Ebbenbroek officieel van start gegaan. Vanuit de werkgroep Wonen en Zorg zijn buurtbewoners benaderd om te helpen met klussen. Die oproep heeft ruim 100 aanmeldingen opgeleverd, maar slechts een klein deel kon zaterdag aan de slag met het knippen van een heg, een oprit onkruidvrij maken, gras maaien en schoffelen bij een woning aan de Broekdijk, want tot nu toe hebben zich nog maar twee bewoners gemeld met een hulpvraag.

Als inwoners van Bruchterveld en Ebbenbroek hulp nodig hebben bij klussen en karweitjes dan kunnen ze bellen naar 06-27130333 van maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur.

Kluitje in het riet voor D66

HARDENBERG – Ruim een jaar geleden, op 22 maart 2016, hebben D66 en de ChristenUnie in Hardenberg een motie ingediend om B&W te laten onderzoeken of er langs de N34 geluidsschermen geplaatst kunnen worden die energie opwekken.
Tijdens de raadsvergadering van 16 mei, toen de jaarrekening van 2016 werd besproken, vroeg D66 hoe het met dat onderzoek zat, “want we hebben daar nog niks over gehoord”, zei fractievoorzitter Jacco Rodermond.
Het enige wat hij te horen kreeg van wethouder Jannes Janssen was: “Dat levert te weinig op.”

Daar bleef het bij, terwijl een week daarvoor bekend is geworden dat Bam Infra tussen Pijnacker en Nootdorp een geluidsscherm van 480 meter lang gaat aanleggen, die op jaarbasis 30 megawattuur gaat opwekken, genoeg voor 10 huishoudens. Eind 2017 moet de geluidswal met daarin zonnecellen in glas gereed zijn.

Het is niet bekend of D66 in Hardenberg nog tekst en uitleg van wethouder Jannes Janssen wil hebben, waarom het project in Hardenberg niet uitgevoerd kan worden.

Huishoudboekje gemeente Hardenberg valt niet tegen

HARDENBERG – “Het coalitieprogramma is uitgevoerd, we hebben 12 miljoen euro bezuinigd en er staat nog wat geld op de bank voor de nieuwe raad, hoewel minder dan we vorig jaar hadden verwacht.” De Hardenberger wethouder van financiën Jannes Janssen (foto) is niet iemand die zichzelf op de borst slaat, want hij weet ook wel dat het gunstige huishoudboekje van de gemeente voor een deel wordt bepaald door zaken waar je geen invloed op hebt. Maar hij klonk woensdagmiddag bij de presentatie van de Kadernota 2018 aardig tevreden. Deels omdat B&W in zijn ogen goed met het geld van de burgers zijn omgegaan en deels omdat de gemeenteraad de bezuinigingen heeft geaccepteerd en niet heeft potverteerd en geld aan ‘allemaal leuke dingen’ heeft uitgegeven.

Er is het afgelopen jaar een beetje gewerkt aan de lastenverlichting die de raad wilde: de OZB voor niet-woningen is verlaagd en er is korting gegeven op de afvalstoffenheffing en de rioollasten. Ook komend jaar kan de heffing voor afval met een tientje naar beneden en de rioolrechten kunnen zelfs structureel met tien euro worden verlaagd.
Het huishoudboekje laat het toe dat in de begroting voor volgend jaar, de laatste van deze raadsperiode, nog wat geïnvesteerd kan worden terwijl de schuldenlast is verminderd. Tenminste, als de gemeenteraad in de junivergadering met de voorstellen akkoord gaat.

Het college wil geld uitgeven aan het versterken van de economie, want dat is nodig voor de werkgelegenheid en de groei van de gemeente. Dat gebeurt samen met de regio Zwolle en de regio Zuidoost-Drenthe. Verder wordt er geld gereserveerd voor het moderniseren van de winkelcentra in met name Hardenberg en Dedemsvaart: kleiner, moderner en toegerust voor de toekomst. Verder wordt er extra geld beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp, zodat inwoners met lagere inkomens minder kwijt zijn aan een eigen bijdrage.

Tijdens een van de voorgaande raadsvergadering heeft de raad zich sterk gemaakt voor duurzaamheid, zodat B&W geld willen uitgeven aan kansrijke duurzame energieprojecten. Bovendien geeft de gemeente het goede voorbeeld door vier jaar lang een half miljoen euro per jaar uit te geven aan zuiniger verlichting in openbare gebouwen en aan straatverlichting. “Veel geld, maar deze investering verdient zichzelf voor een deel weer terug omdat we minder geld kwijt zijn aan vervanging, reparaties en elektriciteitskosten”, vertelt Janssen.

Voor de nieuwe gemeenteraad, die in 2018 wordt gekozen, blijft zo’n 3 miljoen euro over om te investeren. Op die manier kan er ook echt politiek worden bedreven door de politieke partijen en is het niet alleen maar ‘op de winkel passen’. Bovendien kunnen er nog incidentele meevallers komen zoals meer industriegrond verkopen dan was gedacht of meer woningen bouwen dan waarop was gerekend. Maar daarnaast is de financiële toekomst ook onzeker omdat niet bekend is wat het Rijk doet en het is onbekend of de economische groei doorzet.

De raad bespreekt de Kadernota eerst op 6 juni, waarna dinsdag 20 juni een besluit wordt genomen.

Prijs

Vorige week heb ik mij aangemeld als nep-loverboy. Die worden ingezet op kermissen bijvoorbeeld, om meisjes met mooie praatjes te verleiden allerlei zaken te doen die zulke meisjes niet zouden moeten doen. In Apeldoorn hebben ze er onlangs veel succes mee gehad. Zo’n 70% van de schapen trapte in de praatjes en de mooie look. En als het lovergirls waren (vriendinnetjes van de loverboys die als ronselaar werden ingezet) liep het percentage op tot zelfs 90%. Ondanks alle waarschuwingen gingen ze direct mee na beloftes over fotoshoots, bezoek aan RTL en meer van die dingen waar onzekere pubermeisjes voor vallen. Misschien moeten moeders eens samen met hun dochters het artikel hierover lezen.

Gek genoeg ben ik niet aangenomen, kreeg ik een dag later al te horen. Wil je een keer wat vrijwillig voor de gemeenschap doen, is het weer niet goed.
Hoe moet ik nou ooit in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding? Door elk jaar te roepen: en waar is nou mijn lintje? Dat helpt, hebben we dit jaar kunnen merken, want de licht- en geluidsman van theater De Voorveghter heeft op deze manier zijn medaille in ontvangst mogen nemen. Maar misschien was het ook wel voor een paar andere zaken, dat kan natuurlijk ook.

Prijzen waren er pas geleden ook voor twee jonge mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving, zo liet het Oranjefonds weten. Die instelling beheert het Fonds Soldaat van Oranje, ingesteld en van prijzengeld voorzien door de mensen achter de musical Soldaat van Oranje. Voor de twee is er een oorkonde en vijfduizend euro, omdat ze – net als de echte soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema – een sociaal probleem in de samenleving te lijf zijn gegaan.

Hoe je zo’n prijs kunt instellen is mij een raadsel. Misschien zes jaar geleden nog wel, bij die allereerste keer. Maar twee jaar geleden is het bewijs geleverd dat ‘onze’ Soldaat van Oranje betrokken was bij de voorbereidingen van een staatsgreep, in 1947. Een staatsgreep, dat zullen ze toch niet bedoelen met ‘een sociaal probleem in de samenleving te lijf gaan’? Dat zat zo: de Nederlandse regering was bezig Nederlands-Indië te verkwanselen volgens enkele politici, oud-verzetsstrijders en oud-militairen en dat konden ze niet laten gebeuren. Ook oud-premier Gerbrandy was er bij betrokken, maar omdat de zaak was gelekt naar de militaire inlichtingendienst en koningin Wilhelmina de zaak niet steunde liep alles met een sisser af. En dan nu een prijs uitdelen uit naam van een van couppleger, dat moet je toch niet willen.

Maar ja, de minder goede kanten van ‘onze helden’ willen we liever niet zien. En daarom hebben we ook nog steeds standbeelden van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn en generaal Van Heutz in Coevorden. In Hardenberg moeten we het doen met Aaltje Kraak, de weduwe die in 1708 heel Hardenberg in de as legde. Haar standbeeld staat op het Wilhelminaplein, maar de dag van de onvrijwillige brandstichting, 8 mei, is dit jaar niet meer ‘gevierd’. Er zijn toch nog een paar mensen die hun verstand hebben teruggekregen.

(ergee 2017 #21)